Đồ họa máy tính 2D

Đồ họa máy tính 2D

2d Computer Graphics

Đồ họa máy tính 2D là thế hệ hình ảnh kỹ thuật số dựa trên máy tính — hầu hết từ các mô hình hai chiều (chẳng hạn như mô hình hình học 2D, văn bản và hình ảnh kỹ thuật số) và bằng các kỹ thuật cụ thể cho chúng. Từ này có thể là viết tắt của nhánh khoa học máy tính bao gồm các kỹ thuật như vậy hoặc cho chính các mô hình.